we do the heavy work

Våra tjänster  

Vi erbjuder mängd av tjänster med garanterat mätbara resultat och en positiv effekt för er projekt eller för era huvudentreprenörer!

Utöver grundtjänster som erbjuds, anpassar vi oss till våra kunders behov.  

08 Tech erbjuder olika typer av saneringsuppdrag för industri, bygg , anläggnings entreprenad, privatpersoner såsom klottersanering och klotter förebyggande,Asbestsanering, spolning med flera.

För bygg entreprenörer erbjuds ett utbud av tjänster, allt från att bygga något litet till att färdigställa inom & utomhus snickeri, montage av t.ex fasadbeklädnader och övrig montage uppdrag.

Inom anläggning erbjuder vi  företag, bostadsrätts föreningar, kommuner och privata sektorn de flest förekommande arbeten  inom anläggning, schakt, grävning , bro och tunnel service, väg och mark arbeten.

08 Tech tillgodoser verkstad & tillverknings industrier, övriga industrier,värmeverk och övriga som har högbelastning och behov av service, reparationer, underhålls arbeten, rivning , svetsning och smide vardagar, helger samt jour. 


Kontakta oss gärna för mer information!