we do the heavy work

Välkommen till 08 Tech

Anläggning & Infrastruktur . Industri service & reparation . Sanering . Rivning

 https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/.picture-400.jpg/picture-400?_=185de0a11c0

Många gånger har plötslig asbest upptäckt blivit ett kostsamt stopp, därav har vi certifierat oss för det, nu har vi möjlighet att stoppa arbetet en kortstund ,ta prover och skicka för analys, därefter ansöka om tillstånd för sanering. 

 https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/.excavator-road.jpg/picture-400?_=1854ec9d7e8

Att kunna erbjuda Jour-tjänster för industri, där avbrottet är kostsamt, har vi sett till att vid behov kunna vara redo där heta arbeten eller brandfarliga arbeten certifikat krävs för t.ex Svetsnigar, användning av olika gnistbildande maskiner m.m

Vi utför och samarbetar med företag inom väg & bro arbeten även anläggning & indrastruktur.  Har genomgått arbete på väg olika nivåer öven trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark.


Vi erbjuder våra tjänster till Företag, offentliga sektorn, bostadsrätts föreningar och om möjlighet finns kan  erbjuda hjälp till privata sektorn i mån av tid !